Podmienky voľného použitia

V galérii nájdete fotky slovenskej prírody a pamiatok, ktorých autorom je prevádzkovateľ tohto eshopu. Obrázky môžu byť použité zadarmo iba v prípade ich využitia na účely, ktoré nie sú v rozpore s etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, ani pri ich použití nedochádza k akémukoľvek utláčaniu ľudských práv a slobôd, neetickej propagácii alebo propagande. Ak dôjde pri ich použití k porušeniu uvedených podmienok, v takom prípade obrázky podliehajú autorským právam, nemožno ich použiť bezodplatne a aplikujú sa nároky autora v zmysle slovenského autorského zákona.

Autor foto: Zuzana Jakabíková

Terms of free use

At this gallery you will find free photos of Slovak nature and sightseeings whose author is the provider of this eshop. These photos can be used free of charge in case of the use for purposes that do not offense ethical or moral principles of the society, nor they can be used by any act supressing the human rights or liberties, for non-ethical promotion nor propaganda. If such implication happens and the above conditions will be breached, in this case the photos are subject to the copyright, they cannot be used free of charge and the titles of the author will be applicable in sense of the Slovak Copyright Law.

Author of photos: Zuzana Jakabíková