0
0,00
0
Eko granty, Kvalita prostredia

Výzva k opatreniam na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2020 zverejnené 08.10.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný…

Pokračovať v čítaní