0
0,00
0
Energetická efektívnosť bývania

Úlohou energetického priemyslu je dodávanie potrebných energií spotrebiteľom. Spotrebiteľmi sú aj domácnosti. Ľudia potrebujú energie najmä na vytvorenie priaznivých životných podmienok, ako je napríklad svetlo, chladenie alebo teplo počas chladných zimných období a podobne.

V bežnom živote človeka závisí jeho potreba a spotreba energie od toho:

  • v akom klimatickom pásme žije (potreba vykurovania alebo naopak chladenia)
  • aké moderné technológie v domácnosti využíva (má alebo nemá energetické spotrebiče – napr. práčka, sporák, varná doska, chladnička, žehlička, TV, klimatizácia?)
  • aký stupeň komfortu a štandard vybavenia má jeho domácnosť (energeticky hospodárne spotrebiče alebo energeticky náročné? Do akej energetickej triedy sa zaraďujú?)
  • aké sú nároky na domácnosť s ohľadom na počet členov domácnosti (varenie, pranie, spotrebná elektronika)

Keďže pohodlie života sa nám v mnohých ohľadoch zvyšuje a do života nám vstupuje čoraz viac elektricky napájaných zariadení alebo nástrojov, musia domácnosti rátať s tým, že ich energetická náročnosť rastie. Na druhej strane sa znižuje podiel manuálne vykonávanej práce (robotické vysávače, automatické práčky a sušičky).

Ako sa s tým doteraz vysporiadala ekonomika

Nárast komfortu, a teda nevyhnutne aj spotreby s tým spojenej, sa ekonomika snaží vyvažovať energeticky stále dokonalejšími a menej náročnými výrobkami. Pre lepšiu orientáciu sa zaviedla povinnosť výrobcov označovať spotrebiče energetickou triedou. Neostalo však iba pri tom. Ďalším medzníkom bolo zavedenie povinnej energetickej certifikácie aj pre budovy. V súčasnosti je energetický certifikát povinným dokumentom pre kolaudáciu novostavby alebo pri prestavbe budovy či pri rozsiahlejšej rekonštrukcii, kedy sa vyžaduje nová kolaudácia.

Ekologické bývanie v súčasnosti zahŕňa viaceré technológie na zabezpečenie energetickej hospodárnosti. Ich cieľom je dosiahnutie energetickej sebestačnosti, pasivity alebo čo najnižšej spotreby domácnosti. Tento trend podporil rozvoj výstavby nízkoenergetických domov alebo pasívnych domov. Energeticky efektívne bývanie už tradične podporuje aj štát, napríklad prostredníctvom dotácií pre rodinné domy (v roku 2020 až 2022 bola na Slovensku dotácia 8000 eur pri pasívnych domoch s nulovou energetickou potrebou).

Technológie na zníženie energetickej spotreby bývania

1. Rekuperácia vzduchu

Znie to ako science fiction, ale v skutočnosti sa táto technológia už dobre etablovala a využíva sa v moderných rodinných domoch. Čo to vlastne rekuperácia je? Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu. Vzduch, ktorý by sme obvykle jednoducho vypustili otvorením okna a vpustili dnu čerstvý, sa ešte predtým energeticky využije. K procesu výmeny energie dochádza v rekuperačnom zariadení, v ktorom vzduch z miestnosti odovzdáva svoju teplotu prichádzajúcemu čerstvému a chladnejšiemu vzduchu z exteriéru. K eneregetickej úspore potom dochádza tak, že nie je potrebné nový vzduch ohrievať napríklad z -3 stupňov na 21 stupňov, ale iba z 18 stupňov na 21. To je zásadný rozdiel medzi vetraním s využitím rekuperácie a bežným vetraním.

Rekuperácia vzduchu v rodinnom dome

2. Účinné zateplenie

Zateplenie domu pomáha udržiavať v interiéri stálu teplotu, resp. spôsobuje pomalšiu a nižšiu teplotnú výmenu. V minulosti kvalitné odizolovanie využívali napríklad obyvatelia polárnych oblastí na spôsob iglu. Obydlia sa stavali pod terénom, kde pôda nezamŕzala, napríklad zemľanky. Týmto spôsobom si ľudia už dávnejšie pomáhali budovať príbytky, čo najviac odolné voči zime. V súčasnosti nájdeme podobné tradičné stavby, ale samozrejme technológie sa posunuli vpred. Na trhu existuje množstvo zatepľovacích materiálov, ktoré sa rôznymi postupmi aplikujú na budovy. Viete o tom, že Slovensko je so zatepľovaním budov na tom oveľa lepšie ako iné európske krajiny? Zatepľujeme už dlho a v prípade panelových domov sa zatepľovanie realizuje jednoduchšie a v masovom rozsahu.

Využitie zateplenia tradičným spôsobom. Autor: Dominik Frings, Island

3. Efektívny systém vykurovania a chladenia

Nové spôsoby vykurovania zahŕňajú podlahové kúrenie alebo zabudovanie rozvodov tepla do stien. Inováciou je vykurovanie infra žiarením. Energeticky efektívne, ale nákladovo dosť náročné, je geotermálne vykurovanie. Využíva sa najmä tam, kde sú na to vhodné geologické podmienky, napríklad na Islande, Novom Zélande. Z podobnej myšlienky vychádza systém tepelných čerpadiel, ktoré na ohrev vzduchu využívajú teplotnú stálosť zeme pod jej povrchom. V zime na Slovensku pôda najčastejšie zamrzne do hĺbky 20 cm, pri silnejších mrazoch do 50 cm, pri dlhotrvajúcich holomrazoch až do 80 cm. Vo väčších hĺbkach je jej teplota vyššia ako na povrchu. Tá odovzdáva svoju teplotu studenej vode, ktorá sa mierne ohriata opätovne privádza do domu.

Tepelné čerpadlo s horizontálnym uložením do terénu.

4. Najúspornejšie spotrebiče či odklon od komfortu?

Zníženie spotreby elektrickej energie v domácnosti dosiahnete tiež používaním zariadení, napríklad elektrických spotrebičov, ktoré majú najnižšiu spotrebu elektriny. Spotrebiče s najnižšou spotrebou sa označujú písmenom „A“. Donedávna sa ešte vyššia úspornosť označovala pridaním znamienka plus, napríklad A+, A++, A+++. Od marca 2021 však začali platiť nové energetické štítky (A–G), schválené Európskou komisiou pri vybraných elektrospotrebičoch. Jeden z dôvodov bol ten, že už nebolo optimálne pridávať ďalšie pluská k písmenu A ako sa zvyšovala úspornosť, ako aj ten, že sa začala inak označovať trieda hlučnosti. Nestačí už len uviesť hodnotu v decibeloch, ale je potrebné označiť aj jej triedu (A–D). Na štítky sa tiež doplnil QR kód. Po naskenovaní vás pripojí k registru EPREL (Európsky register výrobkov s energetickým označením). V ňom sa nachádzajú informácie k rôznym elektro výrobkom podľa druhu, modelu a podobne.

So znižujúcou sa energetickou triedou obvykle stúpa finálna cena samotného výrobku. Nákup spotrebičov podľa energetickej triedy preto zostáva tiež otázkou financií, či si ho spotrebiteľ môže dovoliť, resp. za akú cenu je ochotný výrobok kúpiť.

Odklon od komfortu by znamenal používať menej spotrebičov pri chode domácnosti – podlahy udržiavať bez vysávača, vrátiť sa k ručným kuchynským potrebám, riady umývať ručne, či skladovať potraviny v pivnici… . Veci, ktoré boli ešte pred sto rokmi úplne bežné, sa dnes môžu zdať na míle vzdialené súčasnej realite a životnému štýlu.

5. Obnoviteľná energia a alternatívne zdroje

Odteraz by sme sa mali orientovať na čerpanie takých zdrojov energie, ktoré sú z väčšej miery obnoviteľné. Z ekologického hľadiska by sa pri dodávaných energiách mala uprednostňovať „zelená energia“.

Blog priniesie informácie aj k tejto téme. Príjemný deň!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *