0
0,00
0
Vykurovanie geotermálnou energiou na Slovensku

Slovensko je krajinou v srdci Európy. Medzi jeho jedinečné prírodné bohatstvá patria veľké zásobárne pitnej vody a tiež prítomnosť minerálnych a geotermálnych vôd. Odjakživa sa využívali na liečebné účely vo vybudovaných kúpeľných zariadeniach, na kúpaliskách a v súčasnosti tiež v akvaparkoch.

Ďalším významným využitím geotermálnej vody je tepelná energie, premenená na vykurovanie alebo elektrickú energiu. Historicky boli na výrobu tepla tradične využívané geotermálne pramene v krajinách ako je Island, Rusko – Kamčatka, či Nový Zéland. Tieto krajiny ležia v oblastiach s aktívnou sopečnou činnosťou. Na Slovensku sa posledná výrazná sopečná aktivita udiala pred 130 000 až 140 000 rokmi neďaleko Novej Bane, kde sa nachádza najmladšia slovenská sopka Putikov vŕšok.

V súčasnosti je u nás evidovaných približne 1 782 zdrojov minerálnych vôd, z toho 123 je uznaných zdrojov prírodnej liečivej a minerálnej vody. Takáto voda sa považuje za termálnu, ak má v mieste svojho vyvierania teplotu aspoň 20°C. Náš najhorúcejší termálny vodný zdroj sa nachádza vo Veľkom Mederi, kde voda dosahuje teplotu 92°C.

Na Slovensku sa podzemné geotermálne vody nachádzajú vo viacerých typoch sedimentov (usadenín), napríklad sa môže jednať o pozostatky morskej vody vo veľmi starých geologických vrstvách. V súvislosti s tým, kde sa nachádzajú a ako vznikali, majú vodné zdroje rôzne minerálne zloženie. Môže ísť o vody s prevládajúcimi iónmi prvkov Ca, Mg, Na, HCO3 a SO4 a podobne. Preto môžu mať tieto vody rôznu kvalitu a napríklad aj charakteristické zafarbenie.

Termálna voda v Bešeňovej, zdroj: www.aquapark-besenova.com

Geotermálne vody môžu byť využívané ako alternatívny a obnoviteľný zdroj energie. Avšak aj tu je potrebné, aby sa tento prírodný zdroj energie čerpal s mierou, ekologicky a hospodárne.

Geotermálne pramene ako potenciálny zdroj energie podľa teploty výveru

Termálne vody sa podľa teploty z energetického hľadiska rozdeľujú na:

  • subpotenciálne (15 – 30 °C)
  • nízkopotencionálne (30 – 100 °C)
  • strednopotencionálne (100 °C – 150°C)
  • vysokopotencionálne (nad 150 °C)

Dočkáme sa využitia geotermálnej energie aj na Slovensku?

Zdroj: www.hydrogenfuelnews.com

Začiatok tohto roka priniesol správu o tom, že prvá geotermálna elektráreň na Slovensku má vzniknúť pri Žiari nad Hronom. Výstavba by mala začať v roku 2022. Zatiaľ prebiehajú konania na jej odobrenie, vrátane EIA. Vďaka tomuto projektu by mohla Žiarska kotlina získať zelenú elektrickú energiu pre približne 50-tisíc domácností. Zostatkové teplo by našlo ďalšie uplatnenie, napr. pri vykurovaní alebo na rekreačné účely.

Geotermálna elektráreň bude mať v prvej etape vybudované dve prevádzky. Zariadenie bude využívať tzv. binárny cyklus, v ktorom vyčerpaná horúca voda cirkuluje v uzavretom systéme bez toho, aby prišla do kontaktu s blízkym okolím. Vďaka tomu je zabezpečené, že energeticky využitá voda, ktorá odovzdá svoje teplo, po ochladení putuje prostredníctvom reinjektážneho vrtu naspäť pod zemský povrch, odkiaľ sa pôvodne čerpala. Geotermálne vrty musia v takýchto prípadoch siahať do hĺbky 3 až 4 kilometre. Prieskum pre podobný projekt robí spoločnosť PW Energy, realizátor projektu geotermálnej elektrárne, tiež v oblasti Prešova. Ďalšia geotermálna elektráreň na Slovensku by mala vyrásť aj v jeho okolí.

Ochrana využívaných podzemných vôd

Ochranu a využívanie vodných zdrojov na Slovensku upravujú tiež zákony, a to najmä Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

Medzi základné podmienky vnútornej ochrany a odberu vôd patria:

  • vybudovanie optimálnych záchytných zariadení,
  • stanovenie prípustného odberového množstva a režimu odberu,
  • vybudovanie merných objektov a spôsob merania,
  • systém kontroly a vedenia záznamu o odbere vôd.

.

Zdroj: Geotermálne vody na Slovensku – VÚVH, Bratislava 2012, sita, www.volcanodiscovery.com,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *