0
0,00
0
Solárna mapa Slovenska vám napovie ako efektívna môže byť pre vás solárna energia

Využitie obnoviteľných zdrojov energie je víziou budúcnosti. Mnohí majitelia nehnuteľností už začali využívať solárnu energiu ako doplnkový zdroj na pokrytie časti energetických nárokov svojej domácnosti. V realite solárna energia dokáže prispieť k zvyšovaniu sebestačnosti domácnosti. Pri stále rastúcich cenách energií predstavuje výhodnú voľbu pre nehnuteľnosť, navyše ekologickú.

Ako zistím, či sa mi oplatí umiestniť solárne panely na moju nehnuteľnosť?

Solárne články sa inštalujú napríklad na strechu nehnuteľnosti, ale tiež na pozemok či oplotenie alebo na hospodársku stavbu pri dome. Pred inštaláciou je potrebné zvážiť možnosti uchytenia solárnych panelov, dodržanie sklonu a orientácie na svetové strany, napojenie na elektrické rozvody a podobne. Ideálne podmienky sú nasledovné:

  • vhodná orientácia na svetové strany (najlepšie východ a západ)
  • vhodná strecha podľa typu krytiny: využiteľné sú viaceré typy, napr. škridlová, plechová, plochá viacvrstvová s hydroizoláciou, zelená strecha s vegetáciou
  • vhodná strecha podľa typu konštrukcie a tvaru: rôzne typy (šikmá so sklonom), ale tiež plochá (do 10°)
  • dostatočná nosnosť strechy
  • potrebná odolnosť voči bežnej záťaži snehom alebo vetrom (solárne panely musia zniesť hydrometeorologické, poveternostné podmienky obvyklé v danej lokalite)

Kedy sa oplatí investovať do solárnych panelov?

Na to, či je v konkrétnej lokalite vhodné využívať solárnu energiu pre domácnosť Vám pomôže nájsť odpoveď Solárna mapa Slovenska. Solárna mapa určuje, aký potenciál má využitie fotovoltaickej technológie podľa slnečného žiarenia v danej lokalite. Vo vzťahu k nastavenému sklonu fotovoltaických panelov možno určiť lokality s vyššou intenzitou denného žiarenia, kde sa dosahuje ich efektívnejšie využitie na výrobu energie.

Na solárnej mape Slovenska je vidno, že najvyšší potenciál dosahuje oblasť južného Slovenska až po Nitru a Trnavu. Vhodné sú aj miesta vo vyšších polohách.

Solárna energia sa však využíva a môže využívať aj v iných oblastiach Slovenska. Rozdiel vo výkone vo vzťahu ku geografickej polohe medzi severnými a južnými oblasťami Slovenska môže byť len 16-17%. Smerom k severu slnečný svit ubúda.

Ročná hodnota žiarenia v kWh/m2 pri fotovoltaických moduloch s optimálnym sklonom

Ďalší obrázok ilustruje aký potenciál majú solárne panely pri ich horizontálnom nastavení (vodorovný smer). Je nižší, ako pri paneloch inštalovaných so sklonom.

Tretí obrázok solárnej mapy ilustruje potenciál fotovoltických panelov pri expozícii na južnú stranu a pri inštalácii so sklonom minimálne 30 stupňov.

Zdroj: zborník z IX. konferencie Manažérstvo životného prostredia, Bratislava, 2009

Orientácia na svetové strany

Najvýhodnejšia orientácia panelov je na svetový východ alebo západ. Pri východe a západe slnka sa akumuluje viac energie, ktorá sa vytvára práve v dvoch častiach dňa, kedy sú obyvatelia domácnosti doma a spotreba domácnosti je vtedy potenciálne najvyššia. Na rovnomernejšie využívanie premenenej energie sa odporúča inštalácia zásobníka energie. Severná svetová strana je nevýhodná, keďže je počas dňa v tieni.

Vplyv ročných období

Aj ročné obdobia majú vplyv na výkon fotovoltaiky

Počas roka podstatne vplývajú na výrobu energie solárnymi technológiami. Najvýkonnejšie sú dni, kedy je dĺžka dňa najvyššia v pomere k noci (jar/leto) a najmenej počas krátkych zimných dní a dlhých nocí. Výkon ovplyvňuje tiež intenzita slnečného žiarenia, ktorá býva najvyššia počas obedňajších hodín. Je tiež dôležité počítať s tým, že fotovoltické články pre svoj najlepší výkon potrebujú optimálnu „pracovnú“ teplotu. Pri rastúcej teplote krátkodobo rastie prúd, ale klesá naprázdno napätie, preto dosahuje fotovoltika nižšiu úroveň premeny energie.

Biosolárna strecha zlepšuje výkon

Zaujímavosťou preto je, že dosiahnutie lepšieho výkonu o niekoľko percent umožňuje napríklad kombinácia solárnych panelov a zelenej vegetačnej strechy, čo preukázali viaceré štúdie. Pozitívnym faktorom je ochladzujúci vplyv zelenej strechy na mikroklímu strechy, a tým pádom aj v priestore okolo solárnych panelov. Tým sa podporujú vhodné teplotné podmienky pre správne fungovanie fotovoltiky. Pozor si ale treba dať na výber rastlín, ktoré by nemali prevyšovať vzrastom výšku inštalovaných solárnych modulov preto, aby im netienili a neuberali tak dopadajúce slnečné žiarenie. Výsledkom spojenia týchto dvoch technológií je tzv. biosolárna strecha.

Aj spoločnosť Google sa vo svojej aplikácii Google maps venuje analýze údajov o slnečnom svite. Vytvorila unikátny projekt Sunroof, ktorý podľa adresy nehnuteľnosti analyzuje parametre strechy a určuje nakoľko je vhodná pre využitie slnečného žiarenia. Táto služba, žiaľ, nie je dostupná pre nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

Slnečná mapa Európy

Nasledujúca mapa Európy zobrazuje úhrn dopadajúceho globálneho horizontálneho žiarenia na jej územia. Vďaka nej vieme porovnať intenzitu slnečného žiarenia v európskych krajinách a vizualizovať si postavenie Slovenska vo vzťahu k iným štátom.

Smerom k rovníku Zeme potenciálne využitie solárnej energie stúpa. Je to dané tiež uhlom dopadu a množstvom slnečného žiarenia v rôznych zemepisných šírkach.

Oblasti Slovenska s najintenzívnejším slnečným žiarením dosahujú úroveň napríklad geografického stredu Francúzska alebo väčšiny územia Maďarska.

Slnečnú energiu môžete začať využívať napríklad jednoduchou inštaláciou exteriérových solárnych svietidiel. Ako ďalší krok si môžete zvoliť finančne o niečo náročnejšie riešenia na ohrev vody, dodatočné vykurovanie alebo zariadenia na výrobu elektrickej energie. Pri výbere vhodného solárneho vybavenia zvážte čas jeho využitia. Ak by ste ho chceli napríklad využiť na dobíjanie mobilov, notebookov alebo tabletov mimo slnečných hodín (večer), bude potrebné do systému integrovať aj zariadenie na úschovu cez deň vyrobenej energie – teda vhodnú batériu. Taktiež treba myslieť na vhodné konektory na zapojenie domácej elektroniky.

Ďalej už môžete nerušene čerpať ekologickú „zelenú“ energiu z najväčšieho energetického prírodného zdroja, akým je naše Slnko.

Prečítajte si aj o využití geotermálnej energie na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *